Tag: นม

โอโห นมพี่ยุพินโตจริงๆ

14.70K Views0 Comments

ผมชื่อดอน ได้เช่าห้องพักอยู่แถววชิรธรรม ชอย 20 ที่ข้างห้องผมมีคู่ผัวเมียเช่าอยู่ผัวชื่อพี่ศักดิ์ ส่วนเมียชื่อยุพิน ผมมาอยู่ใหม่ก็ไม่มีอะไร ก็ได้ครอบครัวพี่ศักดิ์คอยช่วยเหลือซึ่งผมก็ซึ่งในความมีน้ำใจของครอบครัว นี้ พ...

เขาใช้ลิ้นสากเลียวนตรงยอดเม็ดนม

4.93K Views0 Comments

น้องชื่อ เปิ้ล ค่ะตอนนี้น้องอายุ17ปีเต็มเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองน้องคิดว่าตัวน้องเป็นคน อย่างนั้นน่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาห้ามปรามน้องนั้นอยากจะรู้ นักไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่มีเรื่องหนึ่งที่น้องไม่คิดอยา...